ყურადღება!!!
განახლებული სასწავლო ცხრილები იხილეთ Google Drive -ზე 
ცხრილების განახლების თარიღია 07/06/2021