არქივი

                                                      1977 – 2007 წლებში


თბილისის ინდუსტრიულ-პედაგოგიურ კოლეჯში ხორციელდებოდა შემდეგი სპეციალობები:

 1. „დაწყებითი განათლების პედაგოგიკა და მეთოდიკა“;
 2. „ფარმაცია“;
 3. „მანქანათმშენებლობა“;
 4. „ავტომობილების და ძრავების ტექნიკური მომსახურეობა და რემონტი“;
 5. „სამკერვალო წარმოება“;
 6. „შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობა და ექსპლუატაცია“;
 7. „გამოთვლითი ტექნიკა და ავტომატიზირებული სისტემები;
 8. „სასტუმროებისა და ტურისტულ კოლმლექსებში მომსახურების ორგანიზაცია“;
 9. „გუვერნანტი“.

                                     

                                            1945 – 1996 წლებში

ინდუსტრიულ-პედაგოგიურ ტექნიკუმში ხორციელდებოდა შემდეგი სპეციალობები:

 1. „ლითონების ჭრით დამუშავება“;
 2. „სამრეწველო მოწყობილობის მონტაჟი დარემონტი“;
 3. „ლითონმჭრელი ჩარხები“;
 4. „სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა“;
 5. „რადიოაპარატურა“;
 6. „სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია“;
 7. „სამკერვალო წარმოება“;
 8. „ელექტრო გამომთვლელი მანქანების ხელსაწყოები და აპარატურა“;
 9. „ავტომობილების ტექნიკური მომსახურეობა და რემონტი“;
 10. „საბუღალტრო აღრიცხვა“;
 11. „შრომისა და ხაზვის მასწავლებელი“;
 12. „ზოგადსაგანმანატლებლო საგნების V – IX კლასების ხაზვისა და შრომის მასწავლებელი“;
 13. „მანქანათმშენებლობა“;
 14. „ტელე-რადიო ტექნიკოსი“.

 

იხილეთ:  2007  წელი.

 

იხილეთ:  2006  წელი.

 

იხილეთ:  2005  წელი.

 

იხილეთ:  2004  წელი.

 

იხილეთ:  2003  წელი.