დამატებითი გამოცდები

()იპ პროფესიული კოლეჯიიკაროსი

დამატებითი გამოცდების განრიგი

          

 2019 წელი, სექტემბერი

 

            

 

                  ბართენდერი   #328 ჯგუფი
# 328მოდულიშეფასების დროპროფესიული განათლების მასწავლებელი
1ბარის ორგანიზება და ფუნქციონირებაორშაბათი 23.09.19 - 14:00-17:00რომანოს სუვარიანი
2ანგარიშსწორება, ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებშიორშაბათი 23.09.19 - 17:00-21:00მაია ბარნოვი
3ჰიგიენა და სანიტარული ნორმებისამშაბათი  24.09.19 - 15:00-22:00ირაკლი დიდენკო
4გაცნობითი პრაქტიკასამშაბათი  24.09.19 - 9:00-11:00რომანოს სუვარიანი/ლია ვაშაკაშვილი
5პირველადი სამედიცინო დახმარებაოთხშაბათი 25.09.19. - 18:00-20:00მანანა დარახველიძე

 

 

 ბართენდერი   #329 ჯგუფი  
# 329მოდულიგამოცდის დროპროფესიული განათლების მასწავლებელი
1ბარის ორგანიზება და ფუნქციონირებაორშაბათი 23.09.19 - 09:00-12:00მაია ბარნოვი
2ანგარიშსწორება, ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებშიორშაბათი 23.09.19 - 12:00-16:00მაია ბარნოვი
3ჰიგიენა და სანიტარული ნორმებისამშაბათი  24.09.19 - 9:00-15:00ირაკლი დიდენკო
4გაცნობითი პრაქტიკაორშაბათი 23.09.19 - 16:00-18:00მაია ბარნოვი/ლია ვაშაკაშვილი
5პირველადი სამედიცინო დახმარებაოთხშაბათი 25.09.19. - 16:00-18:00მანანა დარახველიძე