ძირითადი გამოცდები

()იპ პროფესიული კოლეჯიიკაროსი

ძირითდი გამოცდების განრიგი:

 

 2019 წელი, სექტემბერი