ყურადღება!!!
განახლებული სასწავლო ცხრილები იხილეთ Google Drive -ზე 
ცხრილების განახლების თარიღია 12/04/2021