აბიტურიენტებს

2019 წლის  08 აპრილიდან -  19 აპრილის ჩათვლით ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში „იკაროსი“
იწყება საგაზაფხულო რეგისტრაცია  შემდეგ პროგრამებზე:

კულინარიის ხელოვნება - 18 თვე;
კონდიტერია - 16 თვე;
ბართენდერი -10 თვე. 

მისამართი: ქ .თბილისი, მარშალ გელოვანის # 4


ტელეფონი: 2 37 39 81