გარე კვლევები

"საქართველოს ეროვნული შრომის ბაზარი", USAID-ის დაფინანსებით IOM-ის მიერ განხორციელებული კვლევა, თბილისი, 2010 წლის ივნისი-ივლისი 

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

"სამუშაო ძალაზე დამსაქმებელთა მოთხოვნა", EU-ს დაფინანსებით IOM-ის მიერ განხორციელებული კვლევა, 2011 

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

“საქართველს შრომის ბაზრის მოთხოვნების პილოტური კვლევა”, შემუშავებულია GIZ-ის მიერ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან თანამშრომლობით, თბილისი, 2012 წლის ივლისი 

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი