2023 წლის 26 სექტემბერს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე, ბ-ნ ნოდარ პაპუკაშვილი, პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის თანამშრომლები ქ-ნ მარიამ შოთაძე და ქ-ნ ნათია გვირჯიშვილი ესტუმრნენ კოლეჯს „იკაროსი“.
შეხვდნენ კოლეჯის საგამოცდო კომისიას, პროფესიულ სტუდენტებსა და პროფესიული განათლების მასწავლებლებს. ასევე, მოხდა სამომავლო გეგმების განხილვა.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645