კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კონდიტერიაში/Basic Vocational Qualification in  Confectionery 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

საბაზო განათლება,  

პროგრამის ხელმძღვანელი: მაია მსხილაძე, ნატალია წერუაშვილი 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

მოცულობა: 80 კრედიტი; 

ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის სწავლის ხანგრძლივობა შეადგენს 16  სასწავლო თვეს; 

არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის სწავლის ხანგრძლივობა შეადგენს 19  სასწავლო თვეს; 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

კონდიტერიის საბაზო პროფესიული კვლიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს საკონდიტრო საამქროებში, საცხობებში, სუპერმარკეტებში, სხვადასხვა კლასის რესტორნებში, კაფეებში, 

სამყარო შენია! 35 

სასტუმროებში, საკურორტო, გასართობ, ტურისტულ კომპლექსებში შემდეგ პოზიციებზე:  მცხობელები, მეშოკოლადეები, კონდიტერები და ტკბილეულის დამამზადებლები. 

ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდები: 56; 56.1; 56.10. დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7512. 

კურსდამთავრებულს შეუძლია საკუთარი ბიზნესის წარმოება – თვითდასაქმება. 

პროგრამის მიზანი: 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა კონდიტერიის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამების დანერგვა, რომლებიც როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზრისთვის მოამზადებს კონდიტერიის სპეციალისტებს.  

პროგრამის შედეგები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

მოამზადოს სხვადასხვა სახის პურ-ფუნთუშეული, მათ შორი ბრიოში 

მოამზადოს ჰოთ-დოგის, ტოსტისპური 

მოამზადოს კრუასანი, დენიშები, ნამცხვრები 

მოამზადოს საკონდიტროკრემები, სუფლე, ზეფირი დაგანაში 

მოამზადოს ვაჟინი, საკონდიტროსოუსი, მინანქარი, ჟელე, მარმელადი, ჯემი, კონფიტიური,  ჭიქურადამურაბა 

მოამზადოს შოკოლადი, შაქრისცომი, მარციპანი და კარამელი 

მოამზადოს ცივი და ცხელი დესერტები 

შეადგინოს სადღესასწაულო ტორტის ესკიზი და ნახაზი 

გამოაცხოს სხვადასხვა სახის ტორტი 

აღრიცხოს ვადაგასული და გაფუჭებული პროდუქტი 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645